Styczeń 2021
Udostępnij:

WIELKA BRYTANIA W PROGRAMACH UE


Niedawno zakończyły się negocjacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Wielka Brytania będzie mogła uczestniczyć w programach takich jak Horyzont Europa, Euratom oraz Kopernik, po uprzedniej ratyfikacji umowy o przyszłych relacjach pomiędzy Wielką Brytanią a UE, akceptacji unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz założeń programów.

Horyzont Europa

Horyzont Europa będzie platformą, za pomocą której brytyjscy naukowcy i innowatorzy będą mogli nadal współpracować z polskimi oraz innymi europejskimi partnerami, by znaleźć rozwiązania dla wspólnych, globalnych wyzwań takich jak zmiany klimatu i zdrowie.  Rząd brytyjski liczy na dalszą owocną współpracę z Polską, między innymi w ramach Horyzontu Europa, współpracę, która ułatwi dostęp do funduszy na badania, do międzynarodowych kontaktów, łańcuchów dostaw dla nowych produktów oraz nowych talentów.

Rząd brytyjski zachęca brytyjskich naukowców i przedsiębiorców do tworzenia partnerstw z międzynarodowymi podmiotami i wspólnego składania ofert do Horyzontu Europa.

Euratom oraz Kopernik

Wielka Brytania osiągnęła porozumienie z UE i Euratomem w sprawie przystąpienia do kolejnego programu badawczo-szkoleniowego Euratom 2021-2025. W ramach porozumienia Wielka Brytania będzie również uczestniczyć w międzynarodowym projekcie  ITER poprzez członkostwo w Fusion for Energy.

Wielka Brytania będzie również uczestniczyć w programie Kopernik, w tym będzie mieć nadal dostęp do usług świadczonych w ramach programu Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych.

Erasmus+ oraz nowy Program Turinga

Wielka Brytania nie będzie uczestniczyć w programie Erasmus+, jednocześnie.

Rząd brytyjski w pełni rozumie korzyści jakie niesie międzynarodowa wymiana w edukacji i szkoleniach. Dlatego też planuje ustanowienie nowego, międzynarodowego programu wymiany, który przyczyni się do społecznej mobilności oraz będzie miał zasięg globalny. Program im Turinga będzie dysponował budżetem ponad 100 mln funtów i zapewni finansowanie międzynarodowej wymiany akademickiej, stażów oraz praktyk zawodowych dla około 35 tysięcy brytyjskich studentów i uczniów, począwszy od września br.

Więcej informacji na temat Programu Turinga znajduje się TUTAJ

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK